La Brigada Municipal d’Obres realitza diferents obres de manteniment i i millora en els centres educatius

3 novembre 2022|Burjassot

Brigada

Durant els passats mesos d’estiu, la Brigada Municipal d’Obres de Burjassot ha dut a terme diferents obres de millora i manteniment en els centres educatius públics del municipi. Unes obres que se solen executar en aquest període de l’any per trobar-se la comunitat educativa de vacances. Des de la regidoria de Serveis Municipals que dirigeix Manuel Pérez Menero, els operaris de la Brigada han realitzat tot un conjunt d’actuacions d’obra de paleta, fusteria, lampisteria, jardineria i pintura (pintura a càrrec de CEMEF SLU) que han fet possible que l’inici de curs en col·legis i guarderies municipals, quant al que a instal·lacions es refereix, haja sigut més suportable.

Així, en el CEIP Fernando de los Ríos, s’ha procedit a realitzar la neteja general de terrasses i baixants; s’ha obert una porta amb rampa d’accés per la Plaça del 9 d’Octubre, al costat de l’entrada de vehicles; s’ha construït una jardinera al pati infantil i s’ha retirat una font encastada, substituint-se per una nova a l’altura dels xiquets i xiquetes; s’han sanejat les reixetes i els desguassos; s’han impermeabilitzat dues terrasses; s’ha adequat un terreny amb superfície aproximada de 24 x 6 metres per a la ubicació d’horts nous; s’han retirat diferents tocons de pi i s’han instal·lat fustes en el perímetre del arener i el pati infantil; s’han reparat rajoles i arquetes del porxo ensostrat i s’han fabricat dues prestatgeries per al magatzematge de material esportiu.

En el CEIP Sant Joan de Ribera, la Brigada Municipal ha portat accions que han inclòs la neteja de terrasses i baixants; l’obertura d’una porta que dona accés directe d’una classe als banys de l’àrea d’Infantil; la fabricació d’estructura per a un jardí vertical i la reparació de taulells.

Per part seua, en el CEIP Els Sitges, s’ha dut a terme la neteja general de terrasses i baixants i la impermeabilització de les terrasses; s’ha renovat tota la instal·lació interior de canonades d’aigua del pavelló central i s’ha retirat el barandat que unia la sala de professors amb un magatzem, per a donar més amplitud a la primera; s’ha procedit a la reparació de totes les jardineres d’obra i s’ha retirat el tocó d’un fals pebre del pati, plantant-se en el seu lloc una morera i s’ha dividit una aula amb barandat de pladur. A més, s’ha realitzat reforma integral de l’edifici de direcció.

En el CEIP El Pouet, s’ha realitzat la neteja de terrasses i baixants i s’han substituït les rajoles del corredor d’accés per formigó imprés; s’han pintat els bancs i les taules de pícnic del pati d’esbarjo i s’han construït dos bancs d’obra al voltant d’un pi situat a l’entrada del col·legi; s’ha reparat la vorera d’accés al col·legi per la part posterior i s’ha procedit a la instal·lació de línia per a un aparell de descalcificació.

En el CEIP Miguel Bordonau, s’ha realitzat neteja de terrasses i baixants i s’ha realitzat la reforma integral de la zona de banys (xapat, sòl, rectificat d’instal·lació de lampisteria, millora de la il·luminació i repàs de pintura); s’ha posat sòl en vestíbul d’accés a secretaria, inclosa una rampa d’accés; s’ha retirat una morera vella caiguda, substituint-se per una nova i s’ha obert una nova porta pel carrer Miguel Bordonau que dona al pati infantil. També s’ha procedit al sanejament de les parets de les aules i s’ha actuat en la instal·lació d’emergències després de revisió de l’OCA (Organisme de Control Autoritzat).

Pel que respecta a les actuacions realitzades a les Escoles Infantils Municipals i a l’Escola d’Adults, s’ha procedit al repàs general d’obra de paleta, fusteria, electricitat, lampisteria, jardineria i pintura, així com a la neteja de terrasses i baixants.