La Campanya de Matriculació i canvi de centre comença a Burjassot el 8 de maig

5 maig 2015|Burjassot

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Adela Pérez, ha reunit en la Casa de Cultura als pares, mare o tutors dels xiquets que començaran la seua etapa acadèmica en el curs 2015/16 per informar-los sobre l’inici de la Campanya de Matrícula i canvi de centre que començarà el pròxim 8 de maig.

Amb l’assistència també de diferents directors dels centres educatius de Burjassot, al costat de tècnics del Servei Psicopedagògic Municipal, en la xerrada informativa s’ha donat tota la informació de la campanya, sobre l’actual sistema educatiu i s’han resolt els dubtes plantejats pels assistents.

El procés ordinari, en educació infantil i primària, serà del 8 al 14 de maig i les sol·licituds hauran de presentar-se en el centre escolar escollit en primera opció pels pares adjuntant la fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor del xiquet, la fotocòpia del Llibre de família i l’informe de salut escolar. A més, depenent de la situació de cada xiquet, caldrà presentar també l’acreditació de domicili, la renda anual de la unitat familiar o les circumstàncies específiques, entre altres documents. Tota la informació sobre la documentació que cal aportar està en la guia editada per la Regidoria que s’ha repartit als pares.

Les llistes provisionals d’admesos seran publicades el 10 de juny i les reclamacions al Consell Escolar es podran presentar fins al 15 de juny. Dos dies més tard, el 17 de juny, tindrà lloc la publicació de les llistes definitives i, del 22 al 29 de juny caldrà formalitzar les matrícules.

En el cas dels alumnes d’ESO i Batxillerat, la presentació del sol·licituds és del 25 de maig a l’1 de juny, publicant-se el llista provisional el dia 29 de juny i podent realitzar les reclamacions pertinents fins a l’1 de juliol. El dia 2 de juliol es publicaran les llistes definitives i els dies 7 i 8 de juliol caldrà formalitzar les matrícules.

Finalment, els alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior hauran de presentar les seues sol·licituds del 21 de maig a l’1 de juny. Les llistes provisionals es publicaran el 17 de juny i les reclamacions es podran fer efectives fins al 25 de juny. El 26 de juny es publicaran les llistes definitives i de l’1 al 6 de juliol es formalitzaran les matrícules.

El procés extraordinari, tant en ESO com en Cicles Formatius, serà els dies 14 i 15 de juliol, amb la publicació de les llistes provisionals el dia 20 i les reclamacions fins al 23 de juliol. Les llistes definitives eixiran el 24 de juliol i els dies 29 i 30 caldrà formalitzar les matrícules.