La ciutadania podrà enviar les seues preguntes al Ple Municipal

8 abril 2021|Burjassot

Pleno videoconferencia

A partir d’aquest mateix mes d’abril, els ciutadans i ciutadanes de Burjassot podran formular els seus dubtes i preguntes perquè aquestes siguen resoltes en el marc de la sessions del Ple Municipal.

Aquesta iniciativa es duu a terme després que, en el Ple de març, quedara aprovada per unanimitat una moció per a fomentar la participació ciutadana en el marc dels plens municipals ara que, a causa de la situació de pandèmia, les sessions se celebren per via telemàtica.

Així, una vegada l’Ordre del dia de cada sessió siga faça públic i es publique en la web municipal, els ciutadans i ciutadanes podran enviar les seues preguntes al Ple, sempre que aquestes estiguen directament relacionades amb algun dels punts a tractar en aquest Ordre del dia. Aquestes preguntes es podran enviar fins a 24 hores abans de la celebració del Ple, via correu electrònic, utilitzant una adreça creada expressament per a aqueix fi: participaple@burjassot.es.

Cada mes, des de la pròpia web i des de les xarxes socials municipals, es recordarà als veïns i veïnes la possibilitat de participar en els plens telemàtics. Si alguna pregunta en qüestió no poguera ser contestada en la pròpia sessió, el ciutadà o la ciutadana interessat rebrà la contestació per escrit, a posteriori.

És important ressaltar que les preguntes s’envien en termini, és a dir, fins a 24 hores abans de la celebració del Ple.