La ciutadania ja pot sol·licitar el Bo Viatge, el programa de subvencions per a viatjar per la Comunitat Valenciana

20 octubre 2020|Burjassot

turisme cv ok

Amb l’objectiu d’incentivar la demanda de serveis turístics en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en períodes d’estacionalitat i buscant amb això pal·liar les conseqüències econòmiques i socials generades per la COVID-19 sobre el sector turístic valencià, la Generalitat Valenciana, a través de Turisme Comunitat Valenciana, ha llançat el programa “Bo Viatge Comunitat Valenciana”, una línia d’incentius a la demanda turística orientada a la ciutadania, a través de subvencions concedides de manera directa.

Així, i tal com estableixen les bases reguladores contemplades en el Decret 156/2020 de 16 d’octubre del Consell, poden sol·licitar aquest programa les persones físiques, majors d’edat, que estiguen empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana. La duració del programa serà des del 20 d’octubre de 2020 fins al 31 de desembre de 2021. Les inscripcions de les persones sol·licitants en el programa s’han de realitzar de manera telemàtica, a través del portal implementat per Turisme Comunitat Valenciana. La inscripció podrà sol·licitar-se durant tota la vigència el programa i, una vegada efectuada la inscripció, s’assignarà un codi promocional a la persona sol·licitant, de manera que se li habilita per a realitzar les gestions necessàries per a sol·licitar la concessió de l’ajuda i determinar la seua quantia.

La inscripció no és la sol·licitud de l’ajuda. Per a sol·licitar l’ajuda, haurà de formalitzar-se una reserva en establiments d’allotjament turístic o agència de viatges adherits al programa, en el termini de set dies naturals, des de la data de remissió de la comunicació corresponent per Turisme Comunitat Valenciana. Si no es formalitza una reserva en el termini assenyalat, la inscripció quedarà anul·lada.

L’import de l’ajudes serà del 70% dels serveis turístics objecte de l’ajuda, inclòs l’IVA, fins a un màxim de 600 per ajuda concedida. Tota la informació sobre les sol·licituds, els terminis, els requisits i la documentació a presentar, així com l’accés a la plataforma telemàtica per a formalitzar les inscripcions poden consultar-se en aquest ENLLAÇ.