La matrícula de les Escoles Infantils Municipals es realitza telemàticament des de la web municipal

11 maig 2020|Burjassot

LLumenetes matrícula

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Manuela Carrero, a través del Gabinet Psicopedagògic Municipal, ja ho té tot preparat perquè les famílies del municipi, amb xiquets i xiquetes nascuts entre 2018 i 2020, realitzen les matrícules a les Escoles Infantils Municipals (EIM), EIM 613/“Llumenetes I”, situada en la Plaça 9 d’octubre i EIM “Llumenetes II”, situada en la c/ Isabel La Catòlica.

A causa de la situació de crisi sanitària que s’està vivint, i pensant en la seguretat dels pares, mares j tutors legals dels xiquets, enguany la matrícula es realitzarà de manera telemàtica a través de l’enllaç https://carpeta.burjassot.org/eim/, allotjat en la web municipal. En aquesta secció es podran presentar les sol·licituds i la declaració responsable. El termini de presentació de tots dos documents finalitzarà el 16 de juny.

El Gabinet Psicopedagògic Municipal ha informat que, en aquells casos que el pare, mare o representant legal no poguera realitzar el tràmit de matrícula telemàticament, podrà realitzar-lo de manera telefònica, en el 96 364 04 25, on les tècnics del servei els ajudaran a emplenar la sol·licitud d’admissió.

Per a l’alumnat que es trobe ja escolaritzat a l’Escola Infantil Municipal i vulga confirmar la plaça escolar per al Curs Escolar 2020/21, l’Escola Infantil Municipal l’informarà, via telefònica, de com realitzar el tràmit.

Quan les autoritats sanitàries ho permeten i les mesures imposades davant l’estat d’alarma es flexibilitzen, se sol·licitarà a les famílies que aporten la documentació necessària per a la formalització de la matrícula dels xiquets, així com de les al·legacions presentades amb la sol·licitud. Aquesta documentació es presentarà en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado.

Poden accedir a les Escoles Infantils Municipals els xiquets i les xiquetes nascudes en 2018 (2-3anys), 2019 (1-2 anys) i 2020 (0-1 any) que estiguen empadronats a Burjassot o bé que el seu pare, mare i/o representant legal tinga el seu domicili laboral en el municipi.

La valoració de les sol·licituds presentades la realitzarà la Comissió d’Escolarització de les Escoles Infantils Municipals, que serà l’encarregada de la baremació i de l’elaboració de la llista provisional de l’alumnat admés; llistat que es publicarà en la web municipal. Una vegada publicat, s’obrirà el termini de reclamacions.

Tota la informació sobre el procés de matrícula i sobre la documentació que caldrà aportar presencialment, quan la situació social ho permeta, pot consultar-se en la web municipal.