L’Oficina de Sostenibilitat Local gestiona el funcionament dels Horts Socials, durant el confinament

27 abril 2020|Burjassot

Huertos Sociales Burjassot

Els Horts Socials de Burjassot tindran collita d’estiu. Així ho ha anunciat l’Oficina de Sostenibilitat Local de Burjassot, entitat dependent de la regidoria de Transició Ecològica que s’encarrega de la gestió dels horts i que, a causa de l’estat d’alarma, ha hagut de modificar el seu funcionament i l’organització de les persones i entitats que tenen assignada la gestió de les parcel·les.

A partir de la comunicació emesa per la Delegació de Govern sobre la gestió dels horts per a autoconsum, l’Oficina de Sostenibilitat Local ha elaborat un PROTOCOL que recull torns de desplaçament als horts per a treballar-los i diferents mesures de seguretat que s’ha de dur a terme per part dels usuaris i usuàries.

Així, entre altres normes, els usuaris/es que acudisquen als horts hauran de portar amb si l’autorització pertinent, emesa per l’Oficina de Sostenibilitat, per si fora requerida per la Policia. En fer ús d’aquesta autorització, queda implícita l’acceptació de totes les normes que estableix el protocol.

Només s’autoritza una persona per a treballar en la parcel·la, durant el temps màxim d’una hora i mitja, per a realitzar activitats de sembra, recol·lecció i manteniment mínim de l’hort. Una vegada finalitzat aquest temps, s’abandonarà l’espai dels Horts Socials, respectant la distància física de 2 metres amb qualsevol persona.

Serà obligatori l’ús de les mesures higièniques recomanades (desinfecció i neteja de mans i eines) i l’ús dels equips de protecció individual (mascareta i guants). De la mateixa manera, no es permet intercanvi d’eines i, en tornar al domicili, els usuaris hauran de deixar la collita en l’entrada, juntament amb el calçat, per a posar-la en un altre recipient abans de passar a la resta de la casa.

L’aforament en els Horts Socials serà limitat i baix demanda, de manera que l’ordre d’arribada de la sol·licitud serà tingut en compte a l’hora d’adjudicar torn. L’Oficina de Sostenibilitat sol·licita que els usuaris i usuàries sol·liciten dos possibles torns d’una franja horària de dues hores,

Els usuaris han de tindre en compte que les tasques a realitzar seran les indispensables per a garantir el desenvolupament del cultiu i, una vegada finalitzades, s’ha d’abandonar l’espai per a evitar situacions de risc.

Les normes que recull el protocol d’ús dels Horts Socials de Burjassot són d’obligat compliment pel bé comú, de manera que si alguna persona no les segueix podrà ser sancionada amb la baixa en l’ús de la parcel·la, independentment de la possible sanció o multa que puga imposar la Policia.

Per a més informació, les persones interessades poden posar-se en contacte amb l’Oficina de Sostenibilitat Local en el telèfon 96 364 95 15 i en el correu electrònic agenda21@ayto-burjassot.es.