La Policia Local de Burjassot realitza més de 35.400 actuacions durant 2018

7 maig 2019|Burjassot

Policía Local

En aquests dies, la regidoria de Policia i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Manuel Pérez Menero, ha fet públiques les dades de la seua memòria anual de 2018. Memòria en la qual s’han plasmat la quantitat de serveis i actuacions que han realitzat els agents i comandaments que conformen la plantilla de la Policia Local de Burjassot; serveis i actuacions amb l’objectiu de garantir la seguretat de les veïnes i els veïns del municipi.

Així, tal com s’ha avançat en el titular d’aquesta notícia, la Policia Local ha realitzat més de 35.400 actuacions, sent 10.482 les realitzades en matèria de seguretat ciutadana, entre les quals es troben les intervencions realitzades per molèsties, ja siguen veïnals o les causades per establiments públics, entre altres; les actuacions per delictes contra la propietat, com els robatoris o temptatives de robatoris i els danys municipals causats; els delictes contra les persones, les pertorbacions de l’ordre públic, els requeriments judicials, la recuperació d’efectes personals per sostracció o les compareixences en Policia Nacional.

D’igual manera, en matèria de seguretat del trànsit, en 2018 es realitzaven 11.912 actuacions entre les quals es troben les realitzades per a garantir la seguretat de conductors i vianants amb els controls d’alcoholèmia i drogues o les de regulació del trànsit, entre altres.

Quant a garantir el compliment de les ordenances municipals, per a tal fi, s’han dut a terme 3.210 actuacions relacionades amb intervencions amb animals, denúncies per incompliment de les ordenances de convivència ciutadana o el control dels establiments comercials, al costat de les denúncies realitzades als establiments públics.

Els agents i comandaments de la Policia Local de Burjassot, realitzaven l’any passat 3.508 serveis assistencials, tals com serveis humanitaris, davant incendis o inundacions o per obertura d’instal·lacions municipals.

Destaca també l’atenció, en 6.016 ocasions d’avisos o de petició d’informació realitzada als agents i la seua intervenció en 336 ocasions en serveis assistencials amb menors.

A totes aquestes xifres se sumen les prop de 1.000 col·laboracions que la plantilla de la Policia Local de Burjassot ha dut a terme amb Cos Nacional de Policia, Bombers, Protecció Civil o altres cossos de Policia, comptant també les col·laboracions realitzades amb l’administració de justícia.

Aquestes dades testifiquen el bon treball de la Policia Local de Burjassot sempre amb els objectius d’ajudar i protegir a la ciutadania.