La setmana vinent començaran les tasques de repavimentació en diferents carrers de Burjassot

19 setembre 2019|Burjassot

asfaltado.jpg

L’Ajuntament de Burjassot començarà la setmana vinent, a partir del 23 de setembre, la repavimentació de diferents carrers del municipi amb l’objectiu de dotar a aqueixes vies d’una millora en l’asfaltat per a facilitar en tot el possible els desplaçaments en vehicles per aquestes.

Així, es procedirà a la repavimentació dels carrers Balmes, Terrisseria, Devesa del Castell, Juan Bautista Gil i la rotonda del carrer Sixto Cámara i, a més, es procedirà a efectuar diferents reparacions al carrer Fermín Galán i García Hernández. Amb un pressupost de 58.334,08€, aquestes millores s’inclouen dins del Pla de Camins i Vials de la Diputació de València.

Aquest mateix divendres, 20 de setembre, es procedirà a la senyalització dels trams que es veuran afectats per aquesta nova obra de millora; obra que durarà el temps indispensable per a evitar en tot el possible molèsties als veïns i les veïnes de les zones afectades que patiran corts intermitents de trànsit.

Totes les aquestes actuacions comportaran també, en el cas que així es necessite, l’adequació de les trapes de registre (pous i arquetes de serveis) i dels embornals existents que puguen veure’s afectats, a la cota final dels vials. Amb això quedaran perfectament enrasades amb els nous carrers i així s’evitaran molestos colps en la circulació motoritzada, tal i com assenyala el projecte d’actuació.