L’Ajuntament de Burjassot aprova diferents mocions en la sessió ordinària del ple de maig

1 juny 2016|Burjassot

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Burjassot ha acollit la celebració del ple ordinari del mes de maig que ha portat amb si l’aprovació de diferents mocions presentades pels diferents grups que componen el mateix, PSPV-PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos, EU i Totes amb Burjassot.

La primera de les mocions aprovades, per unanimitat, ha sigut la presentada pel PP en relació a les obres artístiques propietat de l’Ajuntament que té en dipòsit l’Institut Municipal de Cultura i Joventut, ja que es tracta d’obres donades pels artistes que exposen en les seues instal·lacions. La moció insta a l’Equip de Govern “perquè es publique al web de l’IMCJB un catàleg virtual fotogràfic, acompanyat de la major informació possible en les seues corresponents fitxes tècniques de totes les obres artístiques propietat de l’Ajuntament que emmagatzema l’IMCJB, per a donar a conéixer públicament i culturalment aquest patrimoni”. A més, la moció, insta també al fet que “programe exposicions permanents i rotatives per blocs, de totes les obres que existisquen en el fons documental de l’IMCJB en diferents espais municipals i en les sales de l’IMCJB”.

També per unanimitat de tots els grups s’ha aprovat la moció de Totes per Burjassot per a la creació d’un Consell Municipal de Transparència, “a l’empara de la secció segona del capítol III del Reglament de Participació Ciutadana de Burjassot per a promoure i facilitar l’accés de la ciutadania de Burjassot a la informació pública municipal”, tot açò tenint en compte, entre altres termes, “que l’objectiu d’aquest Consell Sectorial és crear un pont de comunicació i de transmissió d’informació entre l’Ajuntament de Burjassot i els veïns del municipi per a facilitar la màxima transparència de la gestió municipal a través de l’accés directe de persones delegades en les dependències municipals” persones que estaran en contacte directe amb els serveis tècnics municipals “que atendran als veïns que es designen i els facilitaran de forma clara i documentada la informació” que se sol·licite. “El Consell Municipal de Transparència estarà compost per totes les associacions i persones a títol personal que així ho desitgen” i el seu reglament “serà debatut i elaborat en el propi Consell”.

El ple ha aprovat, amb el suport de tots els grups, la moció conjunta presentada per tots els grups amb representació plenària, PSPV-PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos, EU i Totes per Burjassot, per a demandar l’ampliació del servei d’autobusos en el municipi. La moció insta “a l’Ajuntament de València i a l’empresa EMT al fet que faça efectives” diferents mesures “per a millorar el transport públic a Burjassot”. Mesures tals com que el gir d’eixida de l’autobús no es produïsca en la rotonda de Canal 9, sinó en la de la Carretera de Llíria, facilitant l’ús del servei a un major nombre de ciutadans, que aquesta línia tinga parada en la zona del carrer Espartero, que la línia del número 63 de servei funcione tots els dies de manera ininterrompuda o que es facilite l’accés a jubilats i pensionistes al bo ORO i que l’autobús nocturn torne a passar per Burjassot, entre unes altres.

Finalment, s’aprovava per unanimitat la moció presentada per Compromís sobre el procediment a seguir per a la celebració de contractes menors i procediments negociats. Amb l’aprovació de la citada moció, s’ha arribat a l’acord que “l’Ajuntament notifique a totes les empreses que tinguen domicili fiscal a Burjassot, i que estiguen capacitades, la celebració de contractes menors, procediment negociat, redacció i direcció de projectes, amb la finalitat que puguen participar”, així mateix, arreplega “que s’establisca un protocol on estiga descrit el procediment que l’Ajuntament de Burjassot seguirà per a fer operatiu l’anterior acord. Els partits polítics amb representació municipal hauran de poder contrastar fàcilment el seguiment del protocol”. El text assenyala també que aquest “sistema de notificació siga extensiu també a l’IMCJB i a l’empresa municipal CEMEF SLU”. L’acord serà traslladat a totes les empreses que tinguen domicili fiscal a Burjassot.