L’Ajuntament de Burjassot aprova un nou Pla d’Ocupació Local oferint 19 llocs de treball

12 març 2015|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat un nou Pla d’Ocupació Local, amb el qual pretén ajudar a aquells col·lectius del municipi que més han patit l’assot de la crisi econòmica i, per tant, es troben en situació més desfavorida a l’hora d’accedir a un lloc de treball. Així, el Consistori ha publicat les bases per a la selecció de personal laboral temporal, en aquest cas per a la realització d’obres considerades prioritàries en el municipi.

Per a l’alcalde de Burjassot, Rafa García, “aquest és un altre pas més en el nostre principal objectiu com a equip de govern, els nostres ciutadans. És un pla d’ocupació modest, però que ajudarà a persones amb necessitats urgents, ja que els col·lectius als quals va destinat són aquells que estan tenint més problemes en aquests moments. Des d’aquest Ajuntament continuem tenint molt present el problema laboral que existeix, i continua sent objectiu prioritari en els nostres programes d’emergència. Aquest és un altre important pas que juntament amb les ajudes d’emergència que ja existeixen en aquest Ajuntament permet a moltes persones alleujar la dura situació que travessen”.

El nou Pla d’Ocupació Local ofereix un total de 19 llocs de treball destinat a dos dels col·lectius que més dificultats estan trobant a l’hora de trobar una ocupació. Un d’ells són els aturats de llarga durada, per als quals el Pla d’Ocupació Local oferta 15 llocs de treball: un lloc d’auxiliar administratiu, quatre llocs d’oficial, un lloc d’oficial conductor i nou llocs de peó. Per a l’altre col·lectiu destinatari, els menors de 25 anys, s’ofereixen 4 places, dos llocs d’auxiliar administratiu i dos llocs de peó. Els contractes dels llocs d’auxiliars administratius seran de 25 hores setmanals i, la resta, a temps complet, tots amb una durada de 2 mesos. Els contractes seran per obra i servei determinat i es finançaran amb càrrec al fons propis de l’Ajuntament de Burjassot.

El Centre Municipal d’Ocupació i Formació, CEMEF, realitzarà la valoració de les persones inscrites com a demandants d’ocupació, inscrites com a tals almenys en els tres mesos previs a l’aprovació d’aquestes bases per la Junta de Govern Local. CEMEF lliurarà un llistat de candidats suficients per a poder cobrir la totalitat dels llocs oferts, basant-se en cinc criteris de valoració: nivell de protecció per desocupació, existència de responsabilitats familiars, discapacitat igual o superior al 33%, aplicació de discriminació positiva a favor de les dones i condició d’aturat de llarga durada.

Una vegada que el Tribunal haja rebut el llistat de valoració amb la puntuació, es realitzarà una entrevista personal als candidats per ordre de la puntuació obtinguda, i a un nombre de candidats suficients com per a cobrir la totalitat dels llocs, exposant aquesta llista, així com les dates i hores d’entrevistes en el tauló d’edictes de l’Ajuntament, així com en la pàgina web municipal.

Les bases poden consultar-se ACÍ.