Les sessions plenàries tornen a ser presencials a Burjassot amb nou sistema de megafonia en el Saló de Plens

22 octubre 2021|Burjassot

Plenos Presenciales

Del Saló de Plens al saló de casa. Des que en el ja molt llunyà febrer de l’any 2020 se celebrara l’última sessió ordinària del Ple Municipal en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Burjassot, la Corporació Municipal ha celebrat les més de vint sessions plenàries posteriors, entre les ordinàries i les extraordinàries, per via telemàtica. Una conseqüència més de la pandèmia de la COVID 19 que va tancar espais físics per a traslladar molts aspectes de la vida, també de la municipal, a una pantalla connexió a Internet.

Però com diu aquest tot arriba i tot passa. I la telemàtica torna a deixar passe a la realitat palpable en el Saló de Plens de Burjassot que, dimarts que ve 26 d’octubre, a les 18h, tornarà a reunir la Corporació Municipal de Burjassot per a celebrar la sessió ordinària del mes d’octubre. A més, i com a novetat notable, durant aquesta etapa d’aturada presencial, el Consistori ha aprofitat per a realitzar una renovació integral del sistema de megafonia del saló. Un nou sistema d’àudio i vídeo que permetrà un millor desenvolupament de les sessions plenàries, tant per a les intervencions dels regidors en la pròpia sala com per a la realització audiovisual i retransmissió en directe de les sessions.

Hem fet una inversió necessària perquè l’antic sistema s’havia quedat obsolet i necessitàvem equip més potent i nou perquè les sessions es puguen desenvolupar de manera òptima i, al temps, amb una major qualitat de cara als ciutadans i ciutadanes que acudisquen a seguir el ple en directe i per a aquells que opten per veure’l en streaming o en el nostre canal de vídeo, a posteriori”, ha declarat l’alcalde de Burjassot, Rafa García.

El nou sistema compta amb micròfons tàctils per a tots els membres de la corporació i, quant al sistema audiovisual, s’han instal·lat dues càmeres que permeten plans personalitzats, amb cintet personalitzat amb el nom i cognoms i grup municipal de cada intervinent, cada vegada que un membre de la corporació pren la paraula. Plans que, al seu torn, es visualitzaran en una pantalla gran que s’ha instal·lat enfocada al pati de butaques i que també marcarà els temps d’intervenció que té assignats cada regidor, segons marca el reglament de funcionament dels plens municipals. Pròximament a més, a través de cada unitat de control de què disposen els regidors, aquests podran realitzar les votacions de manera digital d’aquells punts de l’ordre del dia que s’hagen de sotmetre a votació i, al temps, els resultats de cada votació eixiran reflectits en la pantalla de la sala.

Aquesta actuació ha sigut financiada pel Pla d’Inversions 20-21 de la Diputació de València