L’entrada en la Fase 1 permetrà reunions socials de deu persones màxim i la reobertura de terrasses i comerços minoristes, entre altres permisos

17 maig 2020|Burjassot

Resumen fase 1

Amb l’entrada en la Fase 1 de la Comunitat Valenciana, les ciutadanes i ciutadans de Burjassot passaran a gaudir d’una sèrie de permisos, inclosos en aquesta fase i emmarcats en el Pla per a la Transició cap a una nova normalitat, impulsat pel Govern.

Així, en el marc ja de la Fase 1, l’entrada en vigor de la qual es produirà el dilluns 18 de maig, i en l’àmbit social, es permetrà el contacte social de fins a un màxim de deu persones, sense aplicar aquest límit a les persones convivents.

En l’àmbit laboral, sempre que siga possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors i treballadores que puguen realitzar la seua activitat laboral a distància.

En l’àmbit del comerç, es podran reobrir al públic tots els locals comercials i establiments minoristes i d’activitats de servei, sempre que aquests tinguen una superfície igual o inferior a 400 metres quadrats i amb una limitació d’aforament al 30%. Els establiments hauran d’habilitar, a més, un horari amb servei prioritari per als majors de 65 anys. Els locals de més de 400 metres tenen una regulació específica en el BOE

Es permetrà igualment la reobertura de terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració, limitant-se al cinquanta per cent de les taules permeses per la llicència municipal l’any immediatament anterior. En tot cas, haurà d’assegurar-se que es manté la deguda distància física, d’almenys dos metres, entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules. L’ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s’utilitzen per a aquesta fi hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respecten la distància mínima de seguretat interpersonal.

En l’àmbit de l’oci i el temps lliure, els museus, de qualsevol titularitat i gestió, podran obrir les seues instal·lacions al públic per a permetre les visites a la col·lecció i a les exposicions temporals, reduint-se a un terç l’aforament previst per a cadascuna de les seues sales i espais públics.

Igualment, es permetrà també la reobertura d’hotels i establiments turístics, mantenint tancades les zones comunes d’aquests. Es permetran també les activitats de turisme actiu i de natura, en grups d’un màxim de deu persones i amb sistema de cita prèvia.

En l’àmbit esportiu, l’Ajuntament de Burjassot, de moment, mantindrà tancades les instal·lacions esportives de titularitat pública. No obstant això, les instal·lacions i centres esportius com, per exemple, els gimnasos o centres esportius de titularitat privada, podran oferir serveis esportius amb caràcter individualitzat i amb cita prèvia. L’activitat esportiva en el seu interior s’organitzarà de manera individualitzada, sense contacte físic, per torns prèviament estipulats, i de manera que s’evite l’acumulació de persones en els accessos, tant a l’inici com a la finalització del torn.

Es permetrà l’assistència a llocs de culte sempre que no se supere un terç del seu aforament i que es complisquen les mesures generals de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.