Les famílies de Burjassot podran conciliar, a l’estiu, amb l’Escola Esportiva “Conciliem amb l’esport” (MATRÍCULA OBERTA)

20 maig 2022|Burjassot

Polideportivo

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Benestar Social, dirigida per Yolanda Andrés, proposa a les famílies del municipi un nou projecte gratuït d’oci i temps lliure amb l’objectiu que puguen conciliar els seus treballs amb les vacances estivals dels menuts al seu càrrec.

El Consistori posa en marxa, aquest estiu, l’Escola Esportiva “Conciliem amb l’esport”, subvencionada pel Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat, amb l’objectiu d’ajudar en la conciliació familiar. Es tracta d’una Escola d’Estiu esportiva gratuïta que està oberta a totes aquelles famílies que complisquen amb els requisits marcats per l’Ajuntament i que comptarà amb 200 places per a xiquets i xiquetes empadronats a Burjassot d’entre 3 a 14 anys. Les activitats estaran centrades en la pràctica de l’activitat física i l’esport. 

Les matrícules d’aquesta nova Escola d’Estiu començaran el 30 de maig, fins al 10 de juny, en aquest ENLLAÇ.

Per a poder ser part d’aquest nou projecte, els progenitors o tutors legals han d’estar treballant, els dos, en cerca activa d’ocupació, formant-se o ser víctimes de violència de gènere, havent d’adjuntar la justificació de cadascun dels casos en el moment de la inscripció.

Les persones participants hauran de formalitzar la inscripció i signar una declaració responsable, en el termini corresponent i, en el cas que les sol·licituds superen les places oferides, es baremarà prioritzant els següents criteris:

– Família monoparental treballadora, famílies nombroses, víctimes de violència de gènere i d’altres formes de violència contra les dones, dones en situació de desocupació de llarga duració, dones majors de 45 anys o a unitats familiars en les quals existisquen altres responsabilitats relacionades amb les cures (adjuntar justificació en el moment de la inscripció).
– Persones menors d’edat (de 3 a 14 anys) derivades pels Serveis Socials municipals que, per la seua situació, precisen d’aquest tipus de servei.
– Ordre de formalització de la inscripció.

Serà obligatòria l’assistència almenys al 70% dels dies. L’absència injustificada major del 30% podrà suposar la pèrdua del dret al servei.

L‘horari de l’Escola serà de 09.00 a 14.00 hores, amb opció d’entrada a les 08.00 i a les 08.30 hores i d’eixida a les 14.30 hores. La inscripció es podrà realitzar en quatre modalitats:

– Completa: 6 setmanes (27 juny – 05 d’agost)
– Tres primeres setmanes (27 juny – 15 juliol)
– Tres últimes setmanes (18 juliol – 05 agost)
– Última setmana (01-05 agost)

Els grups es dividiran per edats, de 3 a 5 anys, de 6 a 9 anys, majors de 10 anys i un grup per a xiquets amb necessitats educatives especials.