Els alumnes treballadors del Taller d’Ocupació “Burjassot amb la Natura” realitzen diferents accions a Burjassot

19 maig 2017|Burjassot

Burjassot amb la Natura

 

La formació i el treball que els alumnes treballadors del Taller d’Ocupació “Burjassot amb la Natura” estan portant endavant, comença a donar els seus fruits. Promogut per l’Ajuntament de Burjassot, el Taller d’Ocupació “Burjassot amb la Natura” és un programa mixt de formació i ocupació, cofinançat per la Generalitat Valenciana, el Ministeri de Treball i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.

El programa està dividit en tres especialitats. En l’especialitat de “muntatge de mobles i elements de fusteria”, les labors previstes són el manteniment i reparació de mobiliari i equipaments en zones verdes i espais enjardinats de Burjassot. Entre altres intervencions, els alumnes treballadors d’aquesta especialitat ja han dut a terme diferents accions com són la reparació del mobiliari del Parc 8 de març, sobretot bancs i zona de jocs; la reparació de la barana i les taules de pícnic de la seu de CEMEF, així com altres accions en els bancs del Parc Vicente Ferrer i el Parc de la Granja. A més, en La Granja s’ha intervingut en els banys públics, substituint les portes i altres elements. Actualment, s’està intervenint en el Parc de l’Eixereta, realitzant la recuperació de les bigues de la barraca i la reparació de diferents mòduls del mobiliari del parc.

Les labors previstes per a el Taller d’Ocupació “Burjassot amb La Natura”, en l’especialitat de “instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes”, són la protecció, la conservació i la millora de les zones verdes i espais enjardinats del municipi. Així, l’equip de treball ha estat, durant dos mesos, tant en el Parc de l’Eixereta com en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado, realitzant labors de neteja, poda, retallades d’arbustos, reparació dels sistemes de reg i reposició de plantes. Actualment, s’està treballant en el Poliesportiu Municipal, realitzant la posada a punt de la zona enjardinada de la piscina descoberta, amb l’objectiu que estiga tot llest per a l’obertura al públic, que serà el pròxim 13 de juny.

Finalment, dins de l’especialitat “Activitats auxiliars de vivers, jardins i centres de jardineria”, les labors previstes per als alumnes treballadors d’aquesta especialitat són la producció de plantes vivaces i aromàtiques per a la seua plantació en zones enjardinades municipals. En aquest sentit, l’equip de treball d’aquesta especialitat ha actuat, durant cinc mesos, en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado, realitzant labors de vivers, tals com la producció de plantes per a zones enjardinades, reparació del sistema reg, millores en les instal·lacions del viver i creació d’un xicotet hort.

El Taller d’Ocupació “Burjassot amb la Natura” té com a objectiu incrementar l’ocupabilitat de les persones aturades de vint-i-cinc o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l’ocupació, mitjançant la realització d’accions formatives en alternança amb la realització d’obres o la prestació de serveis d’utilitat pública o interés social.

L’Ajuntament de Burjassot està desenvolupant aquesta edició del Taller d’Ocupació, des del 30 de desembre de 2016 fins al 29 de desembre de 2017. Compta amb un total de 36 participants: 30 alumnes treballadors i 6 persones de personal docent i de suport.