Els Programes Formatius de Qualificació Bàsica, per al curs 2018/19, comencen a rodar l’11 de juliol amb la presentació de sol·licituds

25 juny 2018|Burjassot

PFQB

Impartits des de CEMEF SLU, l’empresa pública de l’Ajuntament de Burjassot, els Programes Formatius de Qualificació Bàsica constitueixen una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de l’alumnat que ha abandonat l’ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l’ESO.

Dirigits a joves entre 16 i 21 anys que no hagen obtingut el títol de Graduat en ESO, els programes iniciaran la seua campanya d’admissió d’alumnes del curs 2018/19, el pròxim 11 de juliol. Concretament, el termini per a l’admissió de les sol·licituds serà del citat dia, 11 de juliol, fins al dia 16 del mateix mes. Un dia abans de l’inici de la presentació de sol·licituds, el 10 de juliol, es publicarà el llistat de vacants.

Les persones interessades a formar part d’alguna de les quatre especialitats que s’impartiran, Operacions de Lampisteria i Calefacció-climatització domèstica, Operacions Bàsiques de Cuina, Operacions de Fabricació Mecànica i Arranjaments i Adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell, hauran de dirigir-se a les instal·lacions de CEMEF, al carrer Mare de Déu dels Desemparats, 26 per a entregar les seues sol·licituds.

La publicació de les llistes provisionals d’admesos serà el 18 de juliol i la presentació de reclamacions, davant la direcció del centre, del 18 al 20 de juliol. Les llistes definitives es donaran a conéixer el 23 de juliol i la presentació d’al·legacions, si es creu convenient, serà el 25 de juliol. Les matrícules hauran de formalitzar-se, en el cas de l’alumnat admés en el procés ordinari, del 24 al 27 de juliol.

La formalització de les matrícules de places vacants serà del 3 al 5 de setembre i les inscripcions, tal com han assenyalat des de CEMEF, es podran presentar fins al 30 de setembre, inclusivament.

Els cursos començaran, segons el calendari escolar, el 20 de setembre i s’estendran fins al 18 de juny del 2019.

L’objectiu d’aquests cursos és el d’afavorir la inserció laboral i la reincorporació educativa de l’alumnat, reduint les seues dificultats d’accés a un lloc de treball, a través de l’aprenentatge d’un ofici i de l’adquisició d’actituds i hàbits laborals.