Marisol Muñoz, professora de l’IES Comarcal, realitza una formació a Florència dins del programa Erasmus+

13 abril 2022|Burjassot

Marisol Muñoz IES Comarcal

El professorat de l’IES Comarcal de Burjassot continua millorant la seua formació amb l’objectiu d’ensenyar a l’alumnat burjassoter des de diferents perspectives educatives.

En aquesta ocasió, ha sigut la professora del Departament d’anglés del centre, Marisol Muñoz, qui ha viajat a Florència per a formar-se allí en el “21st Century teaching. Competenced based education, soft skills and creativity”, dins del Programa Europeu de formació del professorat “Teacher training innovation 2021/2022. Tot això gràcies a que l’institut burjassoter forma part de l’acreditació Erasmus+, obtinguda per a set cursos.

Al llarg de la setmana en la qual Marisol ha estat a Florència, i amb un enfocament centrat en l’alumnat, el treball cooperatiu i el pensament creatiu i crític, es va aprofundir en diferents metodologies com la Flipped classroom, un aprenentatge basat en tasques i en el treball per projectes. “La digitalització va tindre també un paper protagonista i es van introduir diferents eines per a treballar a l’aula, com les Ted Talks, Quizlet, Youtube, Trello i Edpuzzle”, han assenyalat fonts del centre.

L’intercanvi d’experiències professionals en la gestió de l’aula entre el professorat dels diferents països participants en l’experiència “va resultar molt interessant i enriquidor, permetent tindre una visió del treball que es duu a terme en altres sistemes educatius i possibilitant el coneixement i la incorporació de bones pràctiques” orientades a poder optimitzar aquelles que es desenvolupen ara mateix al Comarcal.

A més de la formació rebuda i de la visita cultural que va poder realitzar la professora per la regió de la Toscana, en la qual va poder visitar les ciutats de Pisa, San Gimignano i Siena, el contacte establit amb el professorat d’altres països “contribuirà en un futur a donar continuïtat a la línia d’europeïtzació que segueix l’IES Comarcal des de fa anys i que s’ha convertit en un dels seus trets d’identitat, constituint una aposta de present i de futur”.

Tota la informació sobre les activitats, els projectes europeus i eTwinning que es desenvolupen en el centre poden veure’s en la seua web.