Acta Consell Escolar núm.1 sessió 2 de febrer cast/val