Normatives

2019

Actes i Ordres de Ple Municipal

 • 2019|
 • 2018|
 • 2017|
 • 2016|
 • 2015|
 • 2014|

Instàncies i Documents

 • Població|
 • Benestar Social|
 • Serveis Socials|
 • Urbanisme|
 • Hisenda|
 • Sostenibilitat|
 • Promoció Econòmica|

Ordenances Fiscals

 • Preus Públics|
 • Contribucions Especials|
 • Taxes|
 • Impostos|