Normatives

Actes i Ordres de Ple Municipal

  • 2018|
  • 2017|
  • 2016|
  • 2015|
  • 2014|

Casa de Cultura IMCJB

Ordenances Fiscals

  • Preus Públics|
  • Contribucions Especials|
  • Taxes|
  • Impostos|