Publicades les bases per a la selecció dels candidats a ocupar la Sindicatura Municipal de Greuges (TERMINI FINS AL 17 DE JULIOL)

22 juny 2017|Burjassot

Mosaico-Escudo-Ayuntamiento.jpg

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públiques les bases de la convocatòria pública per a la selecció dels candidats a ocupar la Sindicatura Municipal de Greuges, que equivaldria al Defensor del Poble Municipal. Les bases van ser aprovades en el ple del passat mes de maig.

Les citades bases, que es poden consultar en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament assenyalen que l’objecte de la convocatòria és arreplegar candidatures per a ocupar la plaça del Síndic/a Municipal de Greuges de Burjassot. Quant als requisits dels candidats, “hauran de tenir nacionalitat espanyola o d’un país membre de la UE, ser major d’edat, tenir, com a mínim, el títol acadèmic de Graduat Escolar o equivalent, conéixer amb solvència les dues llengües del poble valencià, estar empadronat a Burjassot en el moment de la sol·licitud, tenir ple ús dels drets civils o polítics, no estar afiliat a cap partit polític i no tenir cap càrrec polític o funció administrativa al servei de l’Ajuntament de Burjassot, organismes autònoms o empreses públiques o altres Administracions Públiques”.

La durada del càrrec serà de quatre anys a comptar des del dia de l’elecció del Ple Municipal.

Els candidats podran presentar les seues sol·licituds a partir del dia de la publicació de les bases per la Junta de Govern Local i disposaran, des d’aqueix moment, de 30 dies naturals per a presentar les seues instàncies i documentació. Així, el termini finalitzarà el pròxim dilluns, 17 de juliol.

La documentació a aportar i les bases completes de la convocatòria es poden consultar, com s’ha assenyalat, en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.