Publicades les bases per a les ajudes a clubs i entitats esportives (PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES DEL 24 D’ABRIL AL 14 DE MAIG DE 2021)

12 abril 2021|Burjassot

protocolo deportes

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat la convocatòria d’ajudes en matèria d’esports destinades a clubs i entitats esportives de Burjassot per a l’exercici de 2021. Les bases de la convocatòria es poden consultar en el Portal de Transparència.

L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajudes econòmiques, mitjançant el procediment en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes esportius per part de clubs i entitats esportives de Burjassot, al llarg de l’exercici 2021. Per a poder optar a aquestes subvencions, és necessari que els clubs o entitats entitat duguen a terme activitats per a fomentar el desenvolupament i la pràctica de l’esport a Burjassot, entre altres requisits que es poden consultar en les bases.

Les sol·licituds, dirigides al Sr. Alcalde-President, s’hauran de presentar en el Registre d’entrada de l’Ajuntament, per mitjans electrònics, a través de la Seu Electrònica allotjada en la web municipal, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Donat que la publicació de la convocatòria en el BOP va tindre lloc el 23 d’abril, la presentació d’instàncies estarà oberta del 24 d’abril al 14 de maig de 2021).