Publicades les bases per a la sol·licitud de catorze places vacants en el Mercat Extraordinari dels dimecres

1 juliol 2016|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Promoció Econòmica, ha publicat les bases per a la sol·licitud d’alguna de les catorze places vacants que han quedat en el Mercat Ambulant dels dimecres que, des del passat 29 de juliol, torna a celebrar-se en la zona centre del municipi, discorrent les seues parades pel carrer Jorge Juan, des del carrer Mestre Fernando Martín fins a la Plaça d’Emilio Castelar, el carrer Mestre Mallach, la Plaça Sequera, la Plaça Emilio Castelar, la Plaça Jaume I i l’avinguda Màrtirs de la Llibertat, fins als jardins de Sant Roc.

Així, de conformitat amb l’Ordenança Municipal Reguladora de la venda no sedentària, la Junta de Govern celebrada el passat 27 de juny, va acordar la convocatòria de catorze places vacants en el Mercat Extraordinari dels dimecres. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds, per registre d’entrada, en l’Oficina del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (SAC), entre l’1 de juliol de 2016 i fins al 15 del mateix mes, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

El nombre de llocs vacants és de 14 sent aquests de 4, 5, 6 i 7 metres i s’haurà de sol·licitar la preferència d’aquests per ordre al seu interés. Si es produïren vacants durant el període d’adjudicació s’ampliarà aqueix nombre.

Tant l’imprès de sol·licitud de plaça com el document de barem de mèrits pot consultar-se i descarregar-se en aquest enllaç a la web municipal: http://www.burjassot.org/tramites/autorizacion-mercado-extraordinario-del-miercoles/