Recomanacions per a tractar i gestionar els residus domèstics en les llars on hi ha persones positives o en quarantena pel Covid-19

25 març 2020|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot s’han fet ressò de les recomanacions que la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica està donant per a tractar i gestionar els residus domèstics en les llars on hi ha persones positives o en quarantena per coronavirus.

El tractament i gestió dels residus ha de realitzar-se sempre amb guants i, tots els residus, sense realitzar separació de reciclatge, que aquestes persones generen, inclosos guants, màscara, mocadors, han de depositar-se en un poal amb bossa de plàstic que només utilitzarà la persona malalta i que romandrà a la seua habitació. Es recomana que el poal siga amb tapa i pedal.

Aquesta bossa haurà de tancar-se i introduir-la en una segona bossa, en la qual el cuidador depositarà els seus guants i màscara, tancant-la també correctament. Aquesta bossa es depositarà, al costat de la resta de residus de l’habitatge en una tercera bossa que també es tancarà i s’haurà de depositar en el contenidor gris, mai en els de recollida de fem selectiu; mai en els contenidors blau, verd de vidre o el groc.

És molt important que es realitze una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys durant 40-60 segons després de realitzar tot el procés de tractament i maneig dels residus.