Centre Social Villa del Pilar

Actuacions del Programa Municipal de Convivència.

  • Atenció a Tercera Edat i Discapacitats.
  • Servei d’Oci i Temps Lliure Majors.
  • Taller de Pintura, Taller de Gerontogimnasia, Taller de Taichí i Taller de Ball.
  • Promoció de l’associacionisme de discapacitats.

Llar del Jubilat.

  • Cafeteria, perruqueria unisex, dues sales multiusos i gran saló social.