Subvencions per a incentivar el teletreball en les PIMES

24 abril 2020|Burjassot

teletrabajo pymes

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ha publicat l’extracte de la Resolució de 17 d’abril de 2020, de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a dirigides a projectes de digitalització de PIMES, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020.

L’objectiu d’aquestes ajudes, amb una dotació de 5 milions d’euros amb càrrec a la línia  “Investigació, desenvolupament i innovació empresarial” de l’exercici 2020, és incentivar el desenvolupament de projectes consistents en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores per a facilitar el teletreball de les petites i mitjanes empreses sol·licitants.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les PIMES amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que no incórreguen en cap de les prohibicions que s’estableixen en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que complisquen amb la resta de requisits establits en els articles 4 i 55 de les bases reguladores.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 4 de maig de 2020 i finalitzarà el 26 de maig de 2020, a les 23.59:59 hores. La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l’entitat sol·licitant dispose, durant totes les fases del procediment, de certificat de representant d’entitat, o de persona física per als empresaris/àries individuals, emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l’empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV.

La tramitació de la sol·licitud, emplenada segons el model disponible en la pàgina web , suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l’IVACE a través d’aquesta pàgina web.