Societat

Edu Oliver: “Vull ser inventor de coses que curen”

28 octubre 2015 |Burjassot

Simpàtic, amic dels seus amics, faller de la comissió de Cristóbal Sorní, va ser Clavari de Sant Roc i tot […]