IVTM Bonificacions Vehicles Catalitzats

Podran sol·licitar una bonificació del 50% l’any de la seua matriculació i del 25% en el següent els titulars de vehicles de nova matriculació que incorporen dispositius catalitzadors que minimitzen les emissions contaminants i el combustible de les quals siga gasolina sense plom.

El titular del vehicle haurà d’estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries.

 Documentació necessària

  1. Instància Genèrica Ajuntament
  2. Certificat de característiques tècniques del vehicle.
  3. Permís de circulació.
  4. Autoliquidació de l’impost corresponent a l’alta

Presentació

En l’oficina d’informació i registre de l’Ajuntament o a través de la Seu Electrònica, en el termini d’un mes a partir de la matriculació del vehicle.

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Informació complementària

Una vegada reconeguda la bonificació l’administració municipal procedirà a la devolució al subjecte passiu del seu import ingressat amb l’autoliquidació, i la bonificació en l’exercici següent vindrà reflectida en el corresponent rebut. El subjecte passiu només podrà gaudir de la bonificació en un vehicle.

Termini previst de tramitació

Un mes a partir de la data de presentació.

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací