Registre d’Animals

La tinença d’animals en habitatges urbans i altres immobles estarà condicionada al fet que les circumstàncies higièniques del seu allotjament siguen òptimes, a l’absència de riscos en l’aspecte sanitari i a la inexistència de perills i molèsties evitables per als veïns o per a altres persones.

Documentació necessària

Es presentarà original o còpia autenticada dels documents que a continuació es detallen

  1. Sol·licitud registre d’animals.
  2. DNI del propietari.
  3. Cartilla sanitària de l’animal.
  4. Targeta del registre del RIVIA amb dades del propietari actual i domicili actual (obligatori per a gossos).

Presentació

En l’Oficina del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o a través de Seu Electrònica:

TRÀMIT PRESENCIALTRÀMIT ONLINE

Nota: Per a accedir a la tramitació en línia és imprescindible disposar del DNI Electrònic o del certificat de signatura digital emès per la ACCV. Si vol obtenir-ho punxe ací

Informació complementària

En cas d’animals potencialment perillosos, si no disposa de la llicència haurà de sol·licitar-se mitjançant instància a aquest efecte i al mateix temps que aquesta.

Llicencia Tinença d’Animals Potencialment Perillosos

Termini previst de tramitació

La inscripció en el corresponent Registre Municipal es realitza immediatament després de rebre la sol·licitud.