Un centenar de tauletes per al Programa de Reforç tecnològic i socioeducatiu per a menors, en el Barri de les 613 Vivendes

6 agost 2020|Burjassot

niños con tablet

La sobtada interrupció de les classes presencials en el recentment acabat curs escolar, a causa de la pandèmia generada pel coronavirus, ha suposat un impacte negatiu en diferents grups de menors que, per diferents motius, sent un d’ells l’escàs accés a les Noves Tecnologies, han tingut serioses dificultats per a seguir i acabar el curs amb “normalitat”.

Pensant en ells i dins del Programa d’intervenció enfront de l’impacte social per COVID-19 en el Barri de les 613 Vivendes de Burjassot, s’ha posat en marxa el Projecte de reforç tecnològic i socioeducatiu de menors afectats per la limitació del curs 2019-2020. Així, el projecte es dirigeix, com a beneficiaris/ies directes, als alumnes de cinqué i sisé de primària del curs 2020-2021, és a dir els nascuts en 2009 i 2010, del Centre d’Educació Infantil i Primària Fernando dels Rius. Aquest centre educatiu, Centre d’Acció Educativa Singular (CAES) i de titularitat pública, està situat en el cor del Barri de les 613 Vivendes i el seu alumnat, en la seua pràctica totalitat, així com les seues famílies, resideixen en el propi barri.

Els continguts de les activitats estan dividits en quatre àmbits. En l’àmbit de la formació tecnològica, l’Ajuntament de Burjassot proporcionarà un centenar de tauletes que facilitaran l’aprenentatge dels menors en el camp de les Noves Tecnologies orientades a l’educació. Els dispositius aniran arribant al llarg del desenvolupament del projecte. El programa també inclou activitats socioeducatives, reforç educatiu i cohesió social.

Inicialment, el programa arribarà a un total aproximat de 62 menors que es distribuiran en quatre grups educativament homogenis. Al seu torn, aquests quatre grups es desdoblegaran en huit grups bambolla, complint tota la normativa sanitària vigent i adoptant totes les mesures de seguretat i de prevenció enfront de la COVID-19 com ara l’ús en tot moment de màscares, control de la temperatura, manteniment de la distància de seguretat i desinfecció dels materials utilitzats així com dels espais on es desenvolupen les activitats, etc…

Les activitats es desenvoluparan en les instal·lacions del Centre Socioeducatiu Díaz-Pintado, sota la supervisió dels tècnics municipals del Departament de Serveis Socials i el període de realització del projecte abasta des de l’última setmana del mes de juliol fins a l’inici del curs escolar 2020/2021.