Una nova píndola emocional contra el ciberassetjament

4 maig 2020|Burjassot

PILDORITA 3 CIBERACOSO en imagen

Dissabte passat 2 de maig, es va celebrar el Dia Internacional contra l’assetjament escolar. Per això, la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, a través del Gabinet Psicopedagògic Municipal, ha volgut dedicar la tercera “píndola emocional” d’aquest confinament, a oferir a les famílies eines de detecció i prevenció d’una manifestació molt comuna de l’assetjament escolar: el ciberassetjament o ciberbullying.

En els últims anys estem assistint a una irrupció sense precedents de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en tots els àmbits de les nostres vides, i especialment en el context de les relacions socials. Actualment, és inconcebible un món sense un dispositiu digital. Des de l’inici de la crisi del coronavirus, les TIC han cobrat molt més protagonisme en les nostres rutines diàries, a partir de les mesures d’aïllament com a conseqüència de la situació d’alarma decretada pel Govern. Però aquesta situació d’aïllament no garanteix que hagen cessat les situacions d’assetjament escolar, a través precisament de l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials.

En aquest context, el suport de la família per a aquells xiquets o adolescents que puguen estar patint ciberassetjament és fonamental, de manera que el Gabinet Psicopedagògic vol oferir una guia bàsica a les famílies per a la seua prevenció i detecció d’aquesta mena d’assetjament.

Què és el CIBERASSETJAMENT O CIBERBULLYING?
És una conducta d’assetjament entre iguals en l’entorn TIC, i inclou actuacions de xantatge, vexacions i insults de xiquets a altres xiquets.

Perquè hi haja ciberassetjament, s’han de donar una sèrie de situacions, segons l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació:
• Que la situació d’assetjament es dilate en el temps, excloent les accions puntuals.
• Que la situació d’assetjament no compte amb elements d’índole sexual. En aquest cas, es consideraria grooming.
• Que víctimes i assetjadors siguen d’edats similars.
• Que el mitjà utilitzat per a dur a terme l’assetjament siga tecnològic: Internet i qualsevol dels serveis associats a aquesta: telefonia mòbil, xarxes socials, plataformes de difusió de continguts, etc…

Com detectar situacions de CIBERASSETJAMENTS O CIBERBULLYING?
Si es detecten en els menors comportaments estranys com: canvis en els hàbits d’ús i tractament de dispositius mòbils i internet, alts i baixos en els temps d’estudi, canvis en els estats d’ànim (tristesa, apatia, tensió, reaccions agressives inusuals), excessiva reserva en la comunicació, aïllament excessiu o dolors somàtic. Davant aquestes conductes, el primer que es recomana fer és asseure’s amb els xiquets i xiquetes i “escoltar-los”, perquè puguen expressar el que senten, mostrar-los suport, sense jutjar-los i evitant en tot moment la culpabilització.

Quines actuacions poden realitzar les famílies per a previndre aquestes situacions?
• Fomentar en la llar un bon nivell de comunicació en l’entorn familiar. Aquest és el factor de protecció més eficaç.
• Educar en el funcionament “tècnic” de les TIC per a conéixer els seus riscos i arbitrar mesures adequades de protecció.
• Limitar els horaris d’ús de les xarxes socials.
• Establir uns criteris d’edat en l’ús de les tecnologies per a l’accés als continguts.
• Ensenyar que el mal ús de les tecnologies pot tindre conseqüències penals.

L’assetjament escolar s’ha convertit en una xacra social que repercuteix en el desenvolupament integral dels nostres escolars, per la qual cosa l’Ajuntament de Burjassot, a través de la regidoria d’Educació, ha posat en funcionament, en els centres escolars de Burjassot, el SECUP (Servei de Promoció de la cultura de Paz i Prevenció de l’Assetjament Escolar), que segueix en funcionament a nivell telemàtic, en el telèfon d’atenció 658 918 726 i a través del correu electrònic secup.burjassot@gmail.com. El SECUP pot oferir la seua ajuda i assessorament davant aquestes situacions.