Ús obligatori de la mascareta en tota la Comunitat Valenciana, davant la proliferació de nous brots de coronavirus

20 juliol 2020|Burjassot

mascarilla uso obligado

Des de dissabte passat 18 de juliol, l’ús de la mascareta és obligatori en tot l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats oberts al públic. La norma no inclou platges, piscines i llocs de naturalesa.

La resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, publicada en el DOGV, modifica l’Acord de 19 de juny del Consell sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, addicionant l’apartat 1.3 de l’Annex I que diu que “les persones de sis anys d’ara en avant estan obligades a l’ús de la mascareta en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic”. A més, “es recomana l’ús de la mascareta en espais privats oberts o tancats quan existisca confluència amb persones no convivents o no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres”.

L’ús de la mascareta no serà obligatori durant la pràctica d’activitats esportives o de qualsevol altra activitat amb la qual resulte incompatible el seu ús.; en les activitats infantils i juvenils d’oci mentre es romanga amb el grup de permanència estable; en els espais de naturalesa o a l’aire lliure fora de nuclis urbans, platges i piscines sempre que l’afluència de les persones permeta mantindre la distància interpersonal de 1,5 metres.

L’obligació de l’ús de la mascareta no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada pel fet de portar la mascareta o que per la seua situació de discapacitat o dependència no disposen d’autonomia per a posar-se o llevar-se la mascareta.

L’ús obligatori de les mascaretes, preferentment higièniques o quirúrgiques, inclou també l’ús adequat d’aquestes, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa.