Ja es pot consultar el llistat provisional d’admesos a les Escoles Infantils Municipals de Burjassot

25 juny 2021|Burjassot

Escuelas Infantiles

Després de la baremació de les sol·licituds presentades, ja es pot consultar en la web de l’Ajuntament de Burjassot, www.burjassot.org, el llistat provisional de les sol·licituds acceptades i no acceptades de les Escoles Infantils Municipals per al curs 2021/2022.

Per a la consulta, que pot fer-se PUNXANT ACÍ, ha d’introduir-se el DNI de la persona que va fer la sol·licitud, el primer cognom del xiquet o la xiqueta que opta a la plaça i la seua data de naixement. En el cas d’estar acceptada la sol·licitud, s’especificarà l’Escola Infantil en la qual se li ha assignat la plaça, l’aula a la qual anirà el xiquet i la puntuació obtinguda. En el cas de no haver sigut acceptada, s’indicarà únicament la puntuació.

En el cas dels xiquets i xiquetes no nascuts en el moment de la realització de la sol·licitud, hi ha una casella específica que cal marcar abans d’introduir el DNI i el cognom.

Els pares, mares o tutors dels xiquets tenen un termini de cinc dies, a comptar des de la publicació del llistat en la web de l’Ajuntament, per a la presentació de reclamacions a la llista provisional.