Informació sobre les ajudes individuals de transport escolar per al curs 2020-2021 que ofereix la Generalitat

7 juliol 2020|Burjassot

transporte escolar

La Conselleria d’Educació Cultura i Esport ha publicat la resolució per la qual es convoquen i estableixen les ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2020-2021. L’objecte d’aquestes ajudes resideix a finançar el transport escolar de l’alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat.

Seran beneficiaris d’aquestes ajudes, l’alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l’Ordre 37/2016 (DOGV 7838, 27.07.2016), sempre que no puguen ser inclosos en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiguen escolaritzat en algun dels nivells educatius com són Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial.

El model de sol·licitud és únic per a les convocatòries d’ajudes per al menjador escolar i per al transport, i en el mateix s’indicaran les diferents ajudes que són sol·licitades per a cada alumne o alumna. La forma de presentació de les sol·licituds, que varia si l’alumnat ja va sol·licitar aquestes ajudes en el curs 2019-2020 o no i si les famílies són usuàries de l’aplicació informàtica ÍTACA o no, està detallada en les BASES.

En tots els casos, els terminis ordinaris de presentació de les sol·licituds seran des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució (publicació en el DOGV el 3 de juliol de 2020) fins a la finalització del període de formalització de la matrícula, si continua en el mateix centre o durant el període de formalització de la matrícula, en el cas que canvie de centre educatiu.