Centre Social La Granja

 • Seu Zona 1 d’Atenció Primària de Serveis Socials.
  • Servei d’informació, orientació i assessorament.
  • Programa d’Ajudes d’Emergència
  • Programa d’Atenció Primària en Detecció, Intervenció i Seguiment en casos de Menor i Família.
 • Actuacions del Programa Municipal de Convivència.
  • Servei d’Informació per a Majors i Depenents.
  • Servei d’Oci i Temps Lliure Majors.
  • Taller de Gerontogimnasia.
 • Llar del Jubilat.
  • Cafeteria, servei de podologia, perruqueria de senyores, perruqueria de cavallers i sala multiusos.