Centre Social Isaac Peral

Serveis del Centre: Cafeteria amb sala general i sala de jocs, local habilitat per a exposicions, saló d’actes, sala polivalent, aula d’informàtica i dues aules convencionals.